(فایل کوین)FILUSDT

5.814-0.12(-2.04%)
آخرین
5.814
دیروز
5.935
حجم معاملات
4,810,194.12
کمترین
5.8
بیشترین
6.049
میانگین قیمت
5.938