(استافی)FISUSDT

0.33780.00(+1.38%)
آخرین
0.338
دیروز
0.333
حجم معاملات
3,512,919
کمترین
0.331
بیشترین
0.348
میانگین قیمت
0.34