(استافی)FISUSDT

0.5314-0.05(-8.05%)
آخرین
0.531
دیروز
0.578
حجم معاملات
3,951,436
کمترین
0.523
بیشترین
0.609
میانگین قیمت
0.565