(استافی)FISUSDT

0.3779-0.01(-2.65%)
آخرین
0.378
دیروز
0.388
حجم معاملات
1,725,032
کمترین
0.367
بیشترین
0.399
میانگین قیمت
0.385