(امپل فورف گاورننس)FORTHUSDT

4.117-0.10(-2.25%)
آخرین
4.117
دیروز
4.212
حجم معاملات
400,186.7
کمترین
4.099
بیشترین
4.313
میانگین قیمت
4.21