(امپل فورف گاورننس)FORTHUSDT

3.295-0.11(-3.23%)
آخرین
3.295
دیروز
3.405
حجم معاملات
289,898.23
کمترین
3.237
بیشترین
3.45
میانگین قیمت
3.344