(فانتوم)FTMUSDT

0.812-0.02(-2.22%)
آخرین
0.812
دیروز
0.83
حجم معاملات
52,093,276
کمترین
0.797
بیشترین
0.845
میانگین قیمت
0.819