(فانتوم)FTMUSDT

0.33980.02(+7.16%)
آخرین
0.34
دیروز
0.317
حجم معاملات
102,753,466
کمترین
0.314
بیشترین
0.347
میانگین قیمت
0.33