(گراف)GRTUSDT

0.25940.00(+0.9%)
آخرین
0.259
دیروز
0.257
حجم معاملات
125,046,629
کمترین
0.244
بیشترین
0.289
میانگین قیمت
0.265