(گراف)GRTUSDT

0.143-0.01(-3.51%)
آخرین
0.143
دیروز
0.148
حجم معاملات
70,852,146
کمترین
0.142
بیشترین
0.152
میانگین قیمت
0.147