(هدرا)HBARUSDT

0.0799-0.00(-2.92%)
آخرین
0.08
دیروز
0.082
حجم معاملات
189,356,169
کمترین
0.077
بیشترین
0.088
میانگین قیمت
0.083