(هدرا)HBARUSDT

0.06790.00(+5.43%)
آخرین
0.068
دیروز
0.064
حجم معاملات
330,824,909
کمترین
0.064
بیشترین
0.071
میانگین قیمت
0.067