(هدرا)HBARUSDT

0.07570.00(+2.3%)
آخرین
0.076
دیروز
0.074
حجم معاملات
153,009,138
کمترین
0.073
بیشترین
0.079
میانگین قیمت
0.077