(هایو)HIVEUSDT

0.3183-0.00(-0.34%)
آخرین
0.318
دیروز
0.319
حجم معاملات
4,210,211
کمترین
0.314
بیشترین
0.32
میانگین قیمت
0.317