(اینترنت کامپیوتر)ICPUSDT

12.125-0.10(-0.83%)
آخرین
12.125
دیروز
12.226
حجم معاملات
1,751,927.87
کمترین
11.917
بیشترین
12.361
میانگین قیمت
12.166