(اینترنت کامپیوتر)ICPUSDT

5.070.10(+2.03%)
آخرین
5.07
دیروز
4.969
حجم معاملات
2,887,355
کمترین
4.902
بیشترین
5.3
میانگین قیمت
5.073