(میوتا)IOTAUSDT

0.2217-0.00(-1.64%)
آخرین
0.222
دیروز
0.225
حجم معاملات
27,508,742
کمترین
0.217
بیشترین
0.228
میانگین قیمت
0.223