(آیوتکس)IOTXUSDT

0.057380.00(+4.52%)
آخرین
0.057
دیروز
0.055
حجم معاملات
207,707,481
کمترین
0.052
بیشترین
0.059
میانگین قیمت
0.056