(آیوتکس)IOTXUSDT

0.03572-0.01(-18.41%)
آخرین
0.036
دیروز
0.044
حجم معاملات
975,474,775
کمترین
0.035
بیشترین
0.045
میانگین قیمت
0.04