(جاست)JSTUSDT

0.031380.00(+0.38%)
آخرین
0.031
دیروز
0.031
حجم معاملات
48,052,960.8
کمترین
0.031
بیشترین
0.032
میانگین قیمت
0.031