(کاوا)KAVAUSDT

0.6712-0.02(-2.77%)
آخرین
0.671
دیروز
0.69
حجم معاملات
5,293,836.6
کمترین
0.671
بیشترین
0.697
میانگین قیمت
0.687