(کاوا)KAVAUSDT

0.762-0.00(-0.52%)
آخرین
0.762
دیروز
0.766
حجم معاملات
8,605,576
کمترین
0.751
بیشترین
0.776
میانگین قیمت
0.764