(کومودو)KMDUSDT

0.3215-0.01(-4.37%)
آخرین
0.322
دیروز
0.336
حجم معاملات
1,166,048
کمترین
0.319
بیشترین
0.343
میانگین قیمت
0.333