(کومودو)KMDUSDT

0.40390.02(+4.8%)
آخرین
0.404
دیروز
0.385
حجم معاملات
3,954,399
کمترین
0.385
بیشترین
0.421
میانگین قیمت
0.405