(کایبر نتوورک)KNCUSDT

0.6505-0.05(-7.2%)
آخرین
0.651
دیروز
0.701
حجم معاملات
4,169,518.3
کمترین
0.649
بیشترین
0.703
میانگین قیمت
0.675