(کایبر نتوورک)KNCUSDT

0.7080.000
آخرین
0.708
دیروز
0.708
حجم معاملات
1,787,901.4
کمترین
0.698
بیشترین
0.716
میانگین قیمت
0.707