(کساما)KSMUSDT

311.08(+3.61%)
آخرین
31
دیروز
29.92
حجم معاملات
117,634.863
کمترین
28.85
بیشترین
32.86
میانگین قیمت
31.025