(لینا)LINAUSDT

0.0075280.00(+0.21%)
آخرین
0.008
دیروز
0.008
حجم معاملات
1,058,829,457.27
کمترین
0.007
بیشترین
0.008
میانگین قیمت
0.008