(لینا)LINAUSDT

0.010357-0.00(-1.67%)
آخرین
0.01
دیروز
0.011
حجم معاملات
361,219,530.07
کمترین
0.01
بیشترین
0.011
میانگین قیمت
0.011