(چین لینک)LINKUSDT

18.551-0.01(-0.04%)
آخرین
18.551
دیروز
18.559
حجم معاملات
4,347,939.59
کمترین
18.036
بیشترین
19.22
میانگین قیمت
18.692