(لیتنتری)LITUSDT

0.9950.10(+11.8%)
آخرین
0.995
دیروز
0.89
حجم معاملات
9,632,515.3
کمترین
0.876
بیشترین
1.006
میانگین قیمت
0.95