(لیتنتری)LITUSDT

1.0510.04(+4.27%)
آخرین
1.051
دیروز
1.008
حجم معاملات
4,013,601.6
کمترین
0.957
بیشترین
1.134
میانگین قیمت
1.044