(ترا)LUNAUSDT

0.6053-0.00(-0.1%)
آخرین
0.605
دیروز
0.606
حجم معاملات
14,801,992.43
کمترین
0.601
بیشترین
0.639
میانگین قیمت
0.619