(ترا)LUNAUSDT

1.046-0.04(-4.13%)
آخرین
1.046
دیروز
1.091
حجم معاملات
97,147,078
کمترین
1.036
بیشترین
1.258
میانگین قیمت
1.142