(پالیگان)MATICUSDT

0.7951-0.01(-1.25%)
آخرین
0.795
دیروز
0.805
حجم معاملات
83,075,859.8
کمترین
0.784
بیشترین
0.821
میانگین قیمت
0.799