(مژوریبل دیتا)MDTUSDT

0.05829-0.00(-1.2%)
آخرین
0.058
دیروز
0.059
حجم معاملات
123,642,683.1
کمترین
0.057
بیشترین
0.062
میانگین قیمت
0.059