(مژوریبل دیتا)MDTUSDT

0.07088-0.00(-0.95%)
آخرین
0.071
دیروز
0.072
حجم معاملات
75,170,291.1
کمترین
0.068
بیشترین
0.08
میانگین قیمت
0.075