( ام دکس)MDXUSDT

0.065-0.00(-1.37%)
آخرین
0.065
دیروز
0.066
حجم معاملات
20,147,877.4
کمترین
0.064
بیشترین
0.067
میانگین قیمت
0.065