( ام دکس)MDXUSDT

0.05674-0.00(-2.34%)
آخرین
0.057
دیروز
0.058
حجم معاملات
24,040,670.8
کمترین
0.056
بیشترین
0.062
میانگین قیمت
0.059