(میکر)MKRUSDT

2693-2.00(-0.07%)
آخرین
2,693
دیروز
2,695
حجم معاملات
2,276.989
کمترین
2,650
بیشترین
2,710
میانگین قیمت
2,678.581