(میکر)MKRUSDT

152640.00(+2.69%)
آخرین
1,526
دیروز
1,486
حجم معاملات
5,988.691
کمترین
1,479
بیشترین
1,556
میانگین قیمت
1,527.503