(متال)MTLUSDT

1.0660.01(+1.33%)
آخرین
1.066
دیروز
1.052
حجم معاملات
1,604,160.4
کمترین
1.035
بیشترین
1.09
میانگین قیمت
1.066