(متال)MTLUSDT

1.5870.01(+0.7%)
آخرین
1.587
دیروز
1.576
حجم معاملات
1,692,130.3
کمترین
1.543
بیشترین
1.61
میانگین قیمت
1.582