(نئو)NEOUSDT

12.020.12(+1.01%)
آخرین
12.02
دیروز
11.9
حجم معاملات
1,139,933.76
کمترین
11.76
بیشترین
12.59
میانگین قیمت
12.112