(نومریر)NMRUSDT

14.170.08(+0.57%)
آخرین
14.17
دیروز
14.09
حجم معاملات
164,519.85
کمترین
13.78
بیشترین
14.86
میانگین قیمت
14.435