(نومریر)NMRUSDT

15.58-0.10(-0.64%)
آخرین
15.58
دیروز
15.68
حجم معاملات
252,526.5
کمترین
15.38
بیشترین
16.35
میانگین قیمت
15.82