(نومریر)NMRUSDT

24.160.65(+2.77%)
آخرین
24.16
دیروز
23.51
حجم معاملات
106,508.93
کمترین
22.31
بیشترین
25.65
میانگین قیمت
24.293