(اوشن)OCEANUSDT

0.426-0.01(-2.87%)
آخرین
0.426
دیروز
0.439
حجم معاملات
7,259,592
کمترین
0.425
بیشترین
0.449
میانگین قیمت
0.436