(اوریجین)OGNUSDT

0.1564-0.00(-2.56%)
آخرین
0.156
دیروز
0.161
حجم معاملات
26,477,696
کمترین
0.156
بیشترین
0.162
میانگین قیمت
0.159