(اوریجین)OGNUSDT

0.13350.00(+1.21%)
آخرین
0.134
دیروز
0.132
حجم معاملات
53,958,171
کمترین
0.131
بیشترین
0.139
میانگین قیمت
0.136