(اومایز)OMGUSDT

0.731-0.02(-2.53%)
آخرین
0.731
دیروز
0.75
حجم معاملات
2,122,519.4
کمترین
0.731
بیشترین
0.765
میانگین قیمت
0.748