(اومایز)OMGUSDT

0.690.02(+3.14%)
آخرین
0.69
دیروز
0.669
حجم معاملات
5,380,835.7
کمترین
0.624
بیشترین
0.704
میانگین قیمت
0.671