(مانترا)OMUSDT

0.859420.15(+20.43%)
آخرین
0.859
دیروز
0.714
حجم معاملات
82,782,706
کمترین
0.691
بیشترین
0.919
میانگین قیمت
0.834