(اوریون)ORNUSDT

0.66230.00(+0.18%)
آخرین
0.662
دیروز
0.661
حجم معاملات
1,449,937.4
کمترین
0.647
بیشترین
0.671
میانگین قیمت
0.659