(اورکید)OXTUSDT

0.07730.00(+1.98%)
آخرین
0.077
دیروز
0.076
حجم معاملات
52,419,047
کمترین
0.072
بیشترین
0.08
میانگین قیمت
0.076