(اورکید)OXTUSDT

0.1069-0.00(-0.56%)
آخرین
0.107
دیروز
0.108
حجم معاملات
35,455,295
کمترین
0.106
بیشترین
0.115
میانگین قیمت
0.11