(‌پکس گولد)PAXGUSDT

2020-9.00(-0.44%)
آخرین
2,020
دیروز
2,029
حجم معاملات
1,084.114
کمترین
2,006
بیشترین
2,029
میانگین قیمت
2,013.956