(‌پکس گولد)PAXGUSDT

2335-15.00(-0.64%)
آخرین
2,335
دیروز
2,350
حجم معاملات
567.45
کمترین
2,328
بیشترین
2,358
میانگین قیمت
2,339.713