(پرپ)PERPUSDT

0.63725-0.02(-2.63%)
آخرین
0.637
دیروز
0.654
حجم معاملات
1,975,128.51
کمترین
0.631
بیشترین
0.661
میانگین قیمت
0.648