(پرپ)PERPUSDT

1.02172-0.02(-2.16%)
آخرین
1.022
دیروز
1.044
حجم معاملات
4,244,287.46
کمترین
0.982
بیشترین
1.121
میانگین قیمت
1.059