(پاری سن ژرمن)PSGUSDT

4.2080.19(+4.68%)
آخرین
4.208
دیروز
4.02
حجم معاملات
899,805.84
کمترین
3.992
بیشترین
4.76
میانگین قیمت
4.327