(پاری سن ژرمن)PSGUSDT

3.186-0.02(-0.72%)
آخرین
3.186
دیروز
3.209
حجم معاملات
136,480.17
کمترین
3.15
بیشترین
3.245
میانگین قیمت
3.193