(کیوتم)QTUMUSDT

3.1740.02(+0.63%)
آخرین
3.174
دیروز
3.154
حجم معاملات
1,572,341.8
کمترین
3.06
بیشترین
3.256
میانگین قیمت
3.164