(کیوتم)QTUMUSDT

2.5220.05(+1.94%)
آخرین
2.522
دیروز
2.474
حجم معاملات
323,628.7
کمترین
2.462
بیشترین
2.606
میانگین قیمت
2.529