(کیوتم)QTUMUSDT

4.106-0.11(-2.61%)
آخرین
4.106
دیروز
4.216
حجم معاملات
2,398,942.2
کمترین
3.925
بیشترین
4.746
میانگین قیمت
4.341