(ریف)RIFUSDT

0.14940.01(+10.75%)
آخرین
0.149
دیروز
0.135
حجم معاملات
159,728,101
کمترین
0.13
بیشترین
0.171
میانگین قیمت
0.154