(رون)RVNUSDT

0.02899-0.00(-6.03%)
آخرین
0.029
دیروز
0.031
حجم معاملات
395,286,726.5
کمترین
0.028
بیشترین
0.033
میانگین قیمت
0.031