(رون)RVNUSDT

0.01858-0.00(-1.9%)
آخرین
0.019
دیروز
0.019
حجم معاملات
190,738,341.8
کمترین
0.018
بیشترین
0.019
میانگین قیمت
0.019