(سیف پال)SFPUSDT

0.6329-0.01(-1.42%)
آخرین
0.633
دیروز
0.642
حجم معاملات
938,821
کمترین
0.628
بیشترین
0.643
میانگین قیمت
0.637