(اسکال نتورک)SKLUSDT

0.04256-0.00(-2.21%)
آخرین
0.043
دیروز
0.044
حجم معاملات
116,574,334
کمترین
0.042
بیشترین
0.045
میانگین قیمت
0.043