(اسکال نتورک)SKLUSDT

0.084770.00(+0.37%)
آخرین
0.085
دیروز
0.084
حجم معاملات
26,057,355
کمترین
0.081
بیشترین
0.086
میانگین قیمت
0.084