(سنتکس)SNXUSDT

2.888-0.12(-3.92%)
آخرین
2.888
دیروز
3.006
حجم معاملات
1,525,771.4
کمترین
2.81
بیشترین
3.036
میانگین قیمت
2.952