(سنتکس)SNXUSDT

3.7770.21(+5.86%)
آخرین
3.777
دیروز
3.568
حجم معاملات
7,800,096
کمترین
3.514
بیشترین
4.155
میانگین قیمت
3.838