(سولانا)SOLUSDT

136.66-12.42(-8.33%)
آخرین
136.66
دیروز
149.08
حجم معاملات
9,265,587.53
کمترین
133.56
بیشترین
156.06
میانگین قیمت
145.346