(سولانا)SOLUSDT

63.423.87(+6.5%)
آخرین
63.42
دیروز
59.55
حجم معاملات
8,129,744.75
کمترین
59.11
بیشترین
64.66
میانگین قیمت
61.998