(استورم ایکس)STMXUSDT

0.008044-0.00(-1.01%)
آخرین
0.008
دیروز
0.008
حجم معاملات
526,652,510
کمترین
0.008
بیشترین
0.008
میانگین قیمت
0.008