(استورم ایکس)STMXUSDT

0.008191-0.00(-1.82%)
آخرین
0.008
دیروز
0.008
حجم معاملات
706,227,853
کمترین
0.008
بیشترین
0.008
میانگین قیمت
0.008