(استورج)STORJUSDT

0.7318-0.09(-10.92%)
آخرین
0.732
دیروز
0.822
حجم معاملات
72,122,596
کمترین
0.718
بیشترین
0.906
میانگین قیمت
0.807