(استورج)STORJUSDT

0.5462-0.03(-4.98%)
آخرین
0.546
دیروز
0.575
حجم معاملات
5,671,958
کمترین
0.545
بیشترین
0.577
میانگین قیمت
0.563