(اس تی پی)STPTUSDT

0.053980.00(+3.69%)
آخرین
0.054
دیروز
0.052
حجم معاملات
29,178,246.9
کمترین
0.051
بیشترین
0.057
میانگین قیمت
0.054