(اس تی پی)STPTUSDT

0.06517-0.00(-1.53%)
آخرین
0.065
دیروز
0.066
حجم معاملات
24,402,638.5
کمترین
0.064
بیشترین
0.067
میانگین قیمت
0.066