(اس تی پی)STPTUSDT

0.044740.000
آخرین
0.045
دیروز
0.045
حجم معاملات
20,969,656.3
کمترین
0.044
بیشترین
0.045
میانگین قیمت
0.045