(استاکس)STXUSDT

0.73430.02(+2.51%)
آخرین
0.734
دیروز
0.716
حجم معاملات
58,190,556.5
کمترین
0.703
بیشترین
0.799
میانگین قیمت
0.758