(استاکس)STXUSDT

1.944-0.04(-2.02%)
آخرین
1.944
دیروز
1.984
حجم معاملات
6,308,518.2
کمترین
1.927
بیشترین
2.013
میانگین قیمت
1.974