(سوپر)SUPERUSDT

0.9488-0.06(-6.12%)
آخرین
0.949
دیروز
1.011
حجم معاملات
14,881,228
کمترین
0.929
بیشترین
1.174
میانگین قیمت
1.041