(سوشی سواپ)SUSHIUSDT

1.199-0.04(-2.84%)
آخرین
1.199
دیروز
1.234
حجم معاملات
9,757,555.2
کمترین
1.175
بیشترین
1.275
میانگین قیمت
1.223