(سوشی سواپ)SUSHIUSDT

1.193-0.07(-5.54%)
آخرین
1.193
دیروز
1.263
حجم معاملات
4,261,449.4
کمترین
1.18
بیشترین
1.266
میانگین قیمت
1.231