(سوییپ)SXPUSDT

0.3485-0.01(-1.61%)
آخرین
0.349
دیروز
0.354
حجم معاملات
7,833,165.4
کمترین
0.338
بیشترین
0.357
میانگین قیمت
0.349