(سوییپ)SXPUSDT

0.36250.01(+2.84%)
آخرین
0.363
دیروز
0.353
حجم معاملات
15,165,014.8
کمترین
0.35
بیشترین
0.373
میانگین قیمت
0.362