(تتا فیول)TFUELUSDT

0.04682-0.00(-1.33%)
آخرین
0.047
دیروز
0.047
حجم معاملات
37,256,740
کمترین
0.047
بیشترین
0.048
میانگین قیمت
0.047